Over myHBMcenter

HBM/ACTME® Accreditaties, Opleidingen, Trainingen en Coaching

Onze Missie

GELUKKIGE MENSEN IN SUCCESVOLLE ORGANISATIES

myHBMcenter, uw partner voor HBM/ACTME® en NLP, Accreditaties, Open Opleidingen, Coaching en Maatwerk Programma's. 

Gelukkige mensen in Succesvolle organisaties is de missie die we leven bij iedere opdracht voor een organisatie, team of individu. In deze missie herkennen we ons, weten we dat we u het beste kunnen geven en weten we dat dit het verschil maakt. U als klant krijgt niet alleen dat wat u vraagt, wij gaan die stap verder door te geven wat u nodig heeft. En aan u als klant de keuze hiermee aan de slag te gaan.

myHBMcenter werkt voor organisaties, teams en individuen die de mens als Human Being zien. Iedereen die zijn of haar doel ook echt wil verwezenlijken. Bedrijven die continuïteit willen, hun innovatieve slagkracht willen vergroten, duurzaam te werk gaan vanuit de menselijke maat en daardoor hun medewerkers laten groeien. Organisaties die de overtuiging hebben dat hun medewerkers het succes bepalen en dus in SUCCES willen investeren.

 

myHBMcenter stelt de mens centraal. We verbeteren de kwaliteit van leven en werk van mensen. We maken mensen bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. We kijken niet alleen naar de cultuur en structuur, het gedrag van mensen en de regels en afspraken, maar ook naar waar het gedrag vandaan komt, de natuur van mensen.

myHBMcenter is onderscheidend omdat:
- zij de beschikking heeft over de nieuwste methoden en technieken op het gebied van talentanalyse die leiden tot duurzame ontwikkeling.
- er zowel aan persoonlijke als aan functiegerichte verbetering wordt gewerkt waardoor de deelnemer op beide vlakken beter gaat presteren.
- deelnemers zelfreflectief en verantwoordelijk zijn.
- er getraind wordt op bewustzijns- en onbewustzijnsniveau, zodat het stadium van onbewust bekwaam versneld wordt bereikt.
- de praktische vertaalslag naar de realiteit van alle dag wordt gemaakt en de deelnemers daardoor direct hèt verschil voelen, zien en horen.
- de professionele nazorg wordt verleend die nodig is voor uw gewenste verandering.